Topogrāfiskā uzmērīšana ir apvidū esošo elementu (reljefs, būves, koki un krūmi, hidrogrāfija, ielas un ceļi, virszemes un apakšzemes komunikācijas u.c.) attēlošana topogrāfiskajā plānā. Topogrāfiskais plāns ir samazināts (mērogs 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000) apvidus  attēlojums grafisko datorprogrammu (CAD) vidē vai izdrukas papīra formā. Visbiežāk topogrāfisko plānu izgatavo mērogā 1:500, koordinātu sistēmā LKS-92TM, Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS 2000,5) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centralās datu bāzes noteikumi" prasībām un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

      • Topogrāfiskā uzmērīšana dažādos mērogos (1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000)
      • 3D topogrāfiskā uzmērīšana
      • apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana

KONTAKTI

Adrese: Pēkšēna iela 1-2, Rīga, LV-1006

Tālrunis: +371 29430560

REKVIZĪTI

SIA "Rīgas ģeodēzists"
Reģ.Nr.: 40103929784
Juridiskā adrese: Pēkšēna iela 1-2, Rīga
Banka: "Swedbank" AS, HABALV22
Konts: LV75HABA05510406445