Izpildmērījumi ir ģeodēzisko darbu kopums, lai noteiktu uzbūvēto inženierkomunikāciju, ēku, ceļu un citu būvju faktisko stāvokli horizontālajā un vertikālajā projekcijā, kā arī augstumā. Ar izpildmērījumiem parasti beidzas kāds konkrēts būvniecības etaps. Izpildmērījumu gala rezultāts ir izpildmērījuma plāns. Izpildmērījuma plānā tiek norādīti uzbūvētā objekta un to elementu faktiskie parametri un novirzes no projekta, norādīts tiek arī materiāls un skaits.

Izpildmērījumi inženierkomunikācijām tiek veikti tikai atvērtā tranšejā, izņēmums, ja darbi tiek veikti ar "kabeļarklu", šajā gadījumā tiek uzmērīta trases redzamā virszemes daļa, bet ieguldīšanas dziļums tiek dots aptuveni, vadoties pēc "kabeļarkla" operatora izdrukas par arkla dziļumu.

      • Inženierkomunikāciju (kabeļu, kabeļlīniju un to elementu, cauruļvadu, skataku) izpildmērijumi un izpildshēmu izgatavošan
      • Jaunizbūvēto objektu (ēku, būvju, ielu, laukumu, ceļu un dzelzceļu) izpildmērījumi, aktu un izpildshēmu izgatavošana

KONTAKTI

Adrese: Pēkšēna iela 1-2, Rīga, LV-1006

Tālrunis: +371 29430560

REKVIZĪTI

SIA "Rīgas ģeodēzists"
Reģ.Nr.: 40103929784
Juridiskā adrese: Pēkšēna iela 1-2, Rīga
Banka: "Swedbank" AS, HABALV22
Konts: LV75HABA05510406445