Inženierģeodēzija ir ģeodēzisko darbu metodes un procesi, ko izpilda būvniecībā, inženierkomunikāciju izbūvē, zemes ierīcības darbos, inženierbūvju izpētes darbos, būvniecības gaitas kontrolē, ekspluatācijā un projektēšanā.

Inženierģeodēziskie pakalpojumi ir nepieciešami tādās nozarēs, kā būvniecība, transports, elektroapgāde, elektroniskie sakari, gāzes apgāde, kanalizācija un ūdensapgāde, siltumapgāde, lauksaimniecība un mežsaimniecība.

   • Būvasu nospraušana un nospraušanas aktu sastādīšana
   • Inženierkomunikāciju, žogu, ceļu un celiņu nospraušana dabā un nospraušanas aktu sastādīšana
   • Robežpunktu noteikšana un atjaunošana dabā, aktu sastādīšana
   • Būvju uzmērīšana, uzmērīšanas plāna sastādīšana un saskaņošana būvvaldē
   • Būvniecības darbu izpildes ģeodēziskā kontrole
   • Būvju deformāciju kontrole (monitorings)
   • Būvju novietnes kontroles mērījumi, aktu sastādīšana
   • Konstrukcijas elementu, ēku daļu, pamatu nospraušana un asu nostiprināšana
   • Veidņu pareizības, konstrukcijas elementu (kolonnu, pāļu, sienu, pārsegumu, pamatu u.c.) pārbaude un uzmērīšana
   • Karjeru izstrādes tilpuma aprēķināšana
   • Telpu uzmērīšana un plānu izgatavošana

KONTAKTI

Adrese: Pēkšēna iela 1-2, Rīga, LV-1006

Tālrunis: +371 29430560

REKVIZĪTI

SIA "Rīgas ģeodēzists"
Reģ.Nr.: 40103929784
Juridiskā adrese: Pēkšēna iela 1-2, Rīga
Banka: "Swedbank" AS, HABALV22
Konts: LV75HABA05510406445